Công trình dân dụng

Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kếCông trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác.

Dưới đây là một số công trình tiêu biểu của Xây Dựng Toàn Cầu xin các Quý Khách Hàng tham khảo thêm.

Công trình dân dụng 06
Công trình dân dụng 05
Công trình dân dụng 04
Công trình dân dụng 03
Công trình dân dụng 02
Công trình dân dụng 01